Možno sa vám už dostal do ruky leták s informáciami o rod ovej teórii. Leták nie je určený na vhadzovanie do schránok ani na neosobné rozdávanie na ulici!

Je určený pre tých, ktorí po osobnom rozhovore prejavia záujem mať v ruke viac informácií a odkazov. Ak sa rozhodnete aj Vy vo vašom okolí osloviť niekoho s touto témou a daný človek v rámci rozhovoru s vami prejaví záujem o viac informácií, môžete mu poskytnúť leták.

Ak predpokladáte, že takýmto individuálnym spôsobom by ste v nasledovných dňoch chceli osloviť 5-10 ľudí, môžete si objednať vytlačený leták prostredníctvom nasledujúceho formulára:

Nezáväzná objednávka letáku