Košice: deti mali znázorňovať sex

Košice 3. decembra (HSP/Foto: TASR)
Vyučovanie Prevencie proti AIDS sa na základnej škole v Košiciach zvrhlo na explicitný sexuálny tréning
 
Ilustračné foto: Na obrázku pracovníčka epidemiológie už v r. 2002 predvádza študentom na gymnáziu, aký veľký je štandardný európsky prezervatív. Taktiež v rámci Dňa boja proti AIDS.Ilustračné foto: Na obrázku pracovníčka
 epidemiológie už v r. 2002 predvádza
 študentom na gymnáziu,
 aký veľký je štandardný európsky prezervatív. 
Taktiež v rámci Dňa boja proti AIDS.
 

 

V pondelok, 1. 12. 2014, počas "Dňa boja proti AIDS", sa na niektorých školách uskutočnili prednášky s témou Prevencia proti AIDS, v rámci plnenia Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2013-2016. Pod hlavičkou štátnej organizácie majú tieto témy zväčša dvere otvorené a riaditelia prednášajúcim dávajú bez obáv priestor. Je otázne, či sú s obsahom týchto prednášok dostatočne oboznámení. Na Základnej škole na Gemerskej ulici v Košiciach túto prednášku podali pracovníčky regionálneho úradu verejného zdravotníctva a absolvovali ju deviataci. Obsah prednášky mnohých rodičov šokoval.

Zúfalá matka, ktorá sa o tejto prednáške dozvedela z rozprávania dcéry, povedala: "Prednáška sa konala v telocvični, kde bolo pripravených 5 stanovíšť, kde v menších skupinách rozoberali rôzne témy.

Dcéra mi povedala, že tam mali rôzne prednášky s rôznymi sexuálnymi polohami, ktoré im školiteľka komentovala a popisovala - orálny, análny a "normálny" sex. Znázorňované boli dokonca v rôznych kombináciách - žena-žena, žena-muž, muž-muž. Na ďalšom stanovišti sa rozprávali o antikoncepcii. Ďalej ich tam čakalo "Koleso šťastia" - deti si mali vytočiť farbu, kde boli otázky, napr. "akými piatimi spôsobmi možno nazvať prezervatív; ako chlapci vnímajú to, keď nosia so sebou prezervatívy dievčatá, a pod.".

Štvrté stanovište bola Pantomíma. Deti mali znázorniť maznanie sa, chránený sex, francúzske bozkávanie...  Až posledné stanovište sa v podstate týkalo témy, kedy sa fakticky bavili o HIV víruse a o tom, ako jeden spevák na AIDS zomrel a ako iný basketbalista s tým ešte žije."

Podľa rodičov títo lektori zanedbali podstatnú stránku veci prevencie HIV, pretože len jednou vetou spomenuli, že prevenciou je abstinencia, vernosť a použitie kondómu. Použitie kondómu je v tejto súvislosti tiež zavádzajúce, pretože najnovšie poznatky odborníkov hovoria, že vírus HIV je natoľko malý, že môže prejsť aj štruktúrou kondómu a nakaziť tak jedinca.

Šokovaná matka skontaktovala viacerých rodičov a pýtali sa zúčastnených detí, aké majú z toho pocity a ako túto prednášku vnímali. Ani jednému z detí to nebolo príjemné. Jedno dieťa sa v tejto súvislosti vyjadrilo: "Neviem, oni asi nechcú aby sme mali deti a aby sme žili ako muž a žena." Ďalšie povedalo, "myslím si, že je to priskoro. Máme len 14 rokov, hoci skoro všetci už tieto veci vedia. Ale myslím si, že by sa o tom dalo rozprávať aj iným spôsobom a neukazovať nevhodné obrázky." Iné zasa postrehlo: "To už sa s nikým nemáme normálne len rozprávať a zaľúbiť sa?" 

Na Slovensku sa v týchto dňoch diskutuje o plánovanom referende, ktorého dátum 7. 2. 2015 oznámil prezident len nedávno, a ktorého obsahom bude aj kontroverzná sexuálna výchova. Občania si referendom môžu vydobyť právo na odmietnutie sexuálnej výchovy, ktorá sa im bude zdať neprimeraná či pôsobiaca nátlakovo na detskú psychiku. Zdá sa však, že budú musieť byť obozretní aj pri ostatných výukách, ktoré môžu sexuálnu výchovu cez príbuzenské vzťahy s problematikou (ako napr. AIDS) nenápadne do vyučovania vsunúť.

 mk

www.hlavnespravy.sk/zufala-matka-nase-deti-mali-v-skole-znazornovat-sex/460425