Adopcie detí homosexuálmi

Uznanie práva na homosexuálne partnerstvo je iba cesta k možnosti adopcie detí homosexuálnymi pármi. Väčšina krajín, ktoré otvorili zákonnú možnosť partnerstiev do pár rokov musela legalizovať aj možnosť adopcie detí týmito pármi napriek tomu, že mnohí psychológovia upozorňujú na základné právo dieťaťa byť vychovávané otcom a matkou.

Slovenská vláda podporuje tento trend plnou podporou tzv. Jogjakartských princípov, kde sa v bode 24 tohto medzinárodného dokumentu hovorí: „Štáty prijmú všetky potrebné právne, administratívne a ďalšie opatrenia na zabezpečenie práva na založenie rodiny, a to aj v oblasti prístupu  k osvojeniu alebo asistovanej reprodukcii, bez diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity...“

Viac informácií na https://www.vlada.gov.sk/data/att/1829_subor.pdf

 

Na prehĺbenie tejto témy si môžete pozrieť aj článok Homosex. rodina? Dieťaťu môže mnohokrát poskytnúť viac ako tradičná.