Možnosť výberu pohlavia

Vo Francúzsku pripravilo Ministerstvo školstva na túto tému publikáciu s názvom Ocko nosí sukňu, ktorú v rámci sexuálnej výchovy postupne prináša na všetky základné a stredné školy. Učebnica učí, že „pohlavia nie sú komplementárne“, a že sa môžu meniť podľa potrieb a záujmov. Podobne sa postupuje aj v ďalších krajinách EU.

Viac informácií na http://www.hlavnespravy.sk/ocko-nosi-suknu-nova-ucebnica-pre-ucitelov-vo-francuzsku/103898/

Na Slovensku Úrad vlády podporil sumou viac ako 19 000,- € vytvorenie inscenácie pre deti s názvom Anička Ružička a Tonko Modrinka
alebo ako sa z Aničky stala faganička a z Tonka babev,
ktorú realizovalo Bábkové divadlo na rázcestí. Deti sa tak majú učiť pozerať sa novými očami na svet muža a ženy. 

V podobnom duchu sa pripravuje aj metodika sexuálnej výchovy do škôl.


Viac informácií na https://www.ruzovyamodrysvet.sk/sk/hlavne-menu/javisko/pre-deti-100/anicka-ruzicka-a-tonko-modrinka