Homosexualita

 

Homosexualita predstavuje citovú a sexuálnu náklonnosť k osobám rovnakého pohlavia.

Je stavom nedokončeného rozvoja osobnosti po emocionálnej stránke a stavom nenaplnenej potreby citového vzťahu s osobou rovnakého pohlavia. Homosexuálne cítenie je následkom citového nenaplnenia vzťahu s osobou rovnakého pohlavia – najčastejšie syna s otcom a dcéry s matkou. V pozadí homosexuálnej príťažlivosti je teda nesexuálna potreba a to nenaplnená potreba lásky otca, alebo matky, niekedy prijatia rovesníkmi rovnakého pohlavia.

Homosexualita nie je choroba, nie je ani ľudským právom. Je to zranenie. To je najvýstižnejší výraz, vyjadrujúci podstatu alebo pozadie homosexuálneho sklonu.

Pôvod homosexuality z medicínskeho hľadiska nie je dodnes objasnený. Podstatnú úlohu však zohrávajú rodinné vplyvy, sklamanie v láske alebo zneužitie napríklad v detstve alebo puberte – teda psychologické, psychosociálne faktory. Taktiež tu môže zohrať úlohu zvedenie do homosexuálnej skúsenosti.