Homosexualita ako životný štýl

Podľa rodovej teórie je manželstvo muža a ženy zastaraným stereotypom, ktoré je potrebné nahradiť novými životnými štýlmi postavenými na neheterosexuálnych zväzkoch. Toto úsilie prebieha na medzinárodnej úrovni pod zásštitou známach medzinárodných organizácií so snahou o systematické rozšírenie tejto myšlienky do jednotlivých krajín a jej zakomponovanie do národnej legislatívy.
 
Podobné procesy sú podporované aj na Slovensku. Viac sa môžete dočítať tu: