LGBTIQ ľudia

Skratka LGBTIQ označuje ľudí s neheterosexuálnou orientáciou avšak nie len homosexuálne orientovaných ľudí, ale aj ľudí s ďalšími sexuálnymi orientáciami. Skratka sa postupne rozširuje o ďalšie skupiny sexuálnych orientácii, ako postupne vznikajú.
 
L = lesby
G = gejovia
B = bisexuáli
T = transexuáli
I = intersexuáli
Q = questioning (otázni, nezaradení, nezadefinovaní)