Urobiť pre ochranu hodnoty rodiny viac...

Základným prostredím, kde je možné podporovať hodnotu rodiny je vlastná rodina. Mať čas na komunikáciu s manželom/manželkou a mať čas na výchovu vlastných detí je najlepšia cesta ako prekonať skepsu voči manželstvu, ktorú šíri rodová teória.
 
Okrem toho je možné sa zapojiť do rozmanitých činností mnohých organizácií, ktoré na Slovensku pracujú pre podporu hodnoty rodiny na politickej i nepolitickej rovine.
 
Na tejto stránke  vás pozývame urobiť ešte niečo špecifické. Ak by ste chceli niekomu vo svojom okolí povedať viac o tejto problematike, môžeme vám dať k dispozícii max. 10 letákov o rodovej teórii, ktoré by ste po osobnom rozhovore mohli odovzdať svojim známym.  O spôsobe distribúcie vás budeme informovať. V prípade záujmu si zatiaľ môžete letáky nezáväzne objednať cez tento formulár.