Prečo sa rodová teória týka aj nás? 
Prečo je potrebné pred ňou chrániť
manželstvo a rodinu?

Čo je na rodovej teórii pozitívne a v čom je nebezpečná?
 
Takzvaná "rodová teória" sa zrodila v Spojených štátoch, v prostredí feministického hnutia a získala mnohé medzinárodné ocenenia. Stala sa základom viacerých dôležitých legislatívnych úprav v USA aj Európskej únii. Je súčasťou zápasu o rovnosť pohlaví a ochranu neheterosexuálne orientovaných ľudí pred diskrimináciou. 
Postupne sa však stáva predmetom odmietania  na masových demoštráciách (pozri si video) v mnohých krajinách Európy, nakoľko  prináša aj veľmi extrémistické riešenia, ktoré ohrozujú všeobecne zdieľané hodnoty západnej kultúry.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šírenie rodovej teórie je cez tému rodovej rovnosti, "Celoštátnu strátégiu ochrany a podpory ľudských práv" a "Akčný plán rodovej rovnosti v Slovenskej republike" intenzívne podporované aj vládou Slovenskej republiky. Mnohí politici ani väčšina obyvateľov však ešte nevníma jej extrémizmus.
Ľudia v krajinách Európy ako Francúzsko, Taliansko či Nórsko sa už prebúdzajú a začali proti extrémizmom rodovej teórie bojovať resp. prestali ďalší výskum v otázkach rodovej teórie financovať.  Záznam z jednej z masových demonštrácií vo Francúzsku si môžete pozrieť TU.
 
Na Slovensku jestvuje veľa ľudí, ktorí vkladajú svoje sily do zápasu o rovnosť príležitostí mužov a žien ako aj do zápasu o ochranu ľudí žijúcich v menšine, ktorí často bývajú diskriminovaní pre rôzne okolnosti. Máme aj veľa odborníkov, ktorí sa snažia nájsť dobrý model výchovy detí v otázkach sexuality. Mnohí vôbec nechápu, prečo nejaká skupina ľudí v našej spoločnosti chce referendum o ochrane manželstva a rodiny, v ktorom by sa zároveň malo zabrániť uzákoneniu homosexuálnych partnerstiev, alebo ktoré chce nechať rodičom právo odmietnuť účasť detí na školskom vyučovaní v otázkach sexuality. 
Na druhej strane je veľa ľudí, ktorí odmietajú rodovú teóriu, ale s ňou aj všetky dobré aktivity na podporu rovnosti príležitosí mužov a žien, ochranu neheterosexuálne orientovaných ľudí pred diskrimináciou či výchovu detí v oblasti vzťahov a sexuality.
 
Pokúsme sa preto zastaviť a trochu zorientovať v tejto téme, aby sme mohli vidieť jej výzvy ale aj nebezpečenstvá.
 
Ak si želáte dostávať nové informácie, ktoré budú postapne pribúdať na týchto stránkach, vypíšte formulár na odber nových informácií: